Informació general del lloc web del Tractat d’Almisrà i dels seus continguts

Actualització de l’informació i continguts

L’informació que apareix en el lloc web del Tractat es la vigent en la data de la seua última actualització. El Tractat d’Almisrà es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de este lloc web, poden limitar o no permetre l’accés a este website.

El Tractat realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, El Tractat d’Almisrà no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’accés al lloc web, així com l’us que es puga fer de l’informació que conté, son exclusivament responsabilitat de l’usuari. El Tractat d’Almisrà no es responsabilizarà de ningú perjudici que es puga derivar d’aquest accés o ús d’informació.

En el Portal de El Tractat d’Almisrà s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers “link”, la major part a pàgines d’Internet d’altres administracions públiques que s’han considerat d’interés per als usuaris. El Tractat d’Almisrà no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’estos enllaços.

Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’este lloc web, el disseny i els continguts, són titularitat del Tractat d’Almisrà, excepte expressa identificació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

El Tractat d’Almisrà es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades

L’accés al Portal de El Tractat d’Almisrà es realitza de forma anònima.

L’usuari que accedisca a l’àrea personal queda informat de la utilització i la incorporació de les dades de l’usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i l’ús i la finalitat de la qual és la de poder oferir els servicis de subscripció del Portal, no sent en cap cas les dades referides objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre.

Addicionalment per a poder accedir a algun dels servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servici sol·licitat. Estes dades s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de El Tractat d’Almisrà i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de El Tractat d’Almisrà podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant de l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconéixer este òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació: c/ Miquelet, 5 46001 València.

El Tractat d’Almisrà ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret i la confidencialitat de la qual garantix.

L’accés al Portal de El Tractat d’Almisrà implica de forma obligatòria la utilització de galetes. (Les galetes són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s’emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany al Tractat per mitjà de framing.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del Tractat mitjançant in line linking.
  • L’extracció d’elements del lloc web que cause perjudici al Tractat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web del Tractat
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de El Tractat d’Almisrà, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

El Tractat d’Almisrà es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de El Tractat d’Almisrà, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

 

pornobonjourxvedio.bizxhamaster.bizdesisexvideos.codesiporn.watchxvideo2.bizxsextube.coxsextube.co